Skolen i Spil har allerede hjulpet over 10.000 elever i Danmark

Videnskabelig metode som skaber resultater på verdensplan

Genskab motivation og engagement

VORES METODE

INKLUSION, DIFFERIENTERING OG ENGAGEMENT

  • Skolen i Spil-metoden har specielt fokus på at skabe øget trivsel og motivation for social og faglig deltagelse i skolen.

  • Metoden skaber deltagelsesmuligheder gennem fællesskab og samarbejde. Den har vist sig at være særligt gavnlig for de der normalt står udenfor, og kan reducere eller helt fjerne oplevelsen af at være tvunget til at deltage for de mest pressede elever.

  • Skolen i Spil-metoden bruger elevernes interesse for computerspil til at gøre undervisningen relevant og meningsfuld for alle.

7 ud af 10 lærere føler sig ikke klædt fagligt på til at håndtere de elever, der er inkluderet i undervisningen.

Københavns Professionshøjskole

24% af alle danske elever mellem 6 og 16 år mangler motivation

Niels Egelund mfl., Nationalt center for skoleforskning

92 % af alle børn og unge i Danmark spiller computerspil hver dag

Anne-Mette Thorhauge, Københavns Universitet

Metoden giver forbedrede sociale relationer eleverne imellem og engagerer bredt på tværs af køn

Thorkild Hanghøj, Aalborg Universitet

Drama Studio

Med spillet Drama Studio skaber vi en 3D-oplevelse,
som gør dramatik og teater mere tilgængeligt
og vedkommende for skoleelever.

Læs mere på dramastudio.dk