3 konkrete forslag til samarbejde på tværs af børneværelser

I en tid hvor fjernundervisning er normen, kommer vores børn og elever let til at mangle det sociale samspil de normalt oplever i skolen.
Mange lærere gør gode og ihærdige forsøg på at imødekomme dette med banko, kahoot og andre små lege, men skoledagens primære fokus er og bliver nu ofte det faglige arbejde.

Her kommer rigtig mange redskaber, udover nogle enkelte officepakker, til kort. De er simpelthen ikke gearet til samarbejde, hvis man ikke lige sidder to personer fysisk om den samme computer. Det betyder, at til trods for lærernes bedste intentioner og hårde slid, kommer store dele af det faglige arbejde hurtigt til at være noget den enkelte elev sidder med alene på sit værelse.
Uden den sociale interaktion de har brug for, og uden den sociale dimension og udveksling af ideer, spørgsmål, afklaring og modspil de normalt får når de arbejder sammen. Det må sandsynligvis gå ud over både trivsel og faglig indlæring.

Der findes dog værktøjer og aktiviteter som eleverne faktisk KAN arbejde sammen om, selvom de ikke sidder fysisk sammen. Disse aktiviteter kan ikke erstatte det at eleverne fysisk er sammen i løbet af dagen, men det kan på mange måder være en lettelse, at arbejde sammen om det det hele drejer sig om, nemlig skole.

Vi har samlet 3 bud på værktøjer der understøtter faglig online kollaboration.

Google Docs/Office 365

 Google Documents og Office 365 er skabt til samarbejde

Lad eleverne arbejde sammen med 1 eller 2 klassekammerater i et  fælles dokument, mens de kommunikerer med hinanden.
Måske betyder det, at eleverne producerer en smule mindre tekst pr. elev, men værdien i at kunne samarbejde om noget fælles vil gavne det sociale.

Eleverne vil opleve  diskussioner og samtaler om stoffet, som giver eleverne en anden og dybere forståelse for det, de arbejder med. Læreren kan med fordel besøge de forskellige grupper på skift via kommunikationsplatformen, som man ville gøre ved gruppearbejde fysisk på skolen.

Besøg Googledocs hjemmeside
Besøg officehjemmesiden

Prezi

Præsentationsværktøjet Prezi tilbyder også at eleverne samarbejder, og kan se hinandens arbejde imens. Det giver mange af de samme fordele som at arbejde sammen om en tekst, men tilbyder en langt mere æstetisk og kreativ tilgang til designprocessen.

Præsentationer lavet i Prezi kan være visuelt meget imponerende, og det er et godt værktøj for eleverne at kunne bruge. Læringskurven kan være en kende stejl, så det kan blive en udfordring for nogle elever at komme ordenligt igang uden en underviser der er fysisk tilgængelig. De færdige præsentationer kan også fremvises ‘remote’, så modtagerne har bedre billedkvalitet end de ville have med skærmdeling.

https://prezi.com/

Besøg Prezis hjemmeside

Aggie.io

I den legende og kreative ende af skalaen finder vi bl.a. Aggie.io. Aggie er en online tegneprogram der tillader eleverne at at tegne og lave billedredigering sammen i realtid. En form for online Paint/Photoshop-hybrid.
Aggie kan anvendes anonymt, så det er ikke påkrævet, at eleverne opretter konti, selvom der er flere fordele i at gøre det. Værktøjet er oplagt til håndværk og design. Et fag der ellers har rigtig trange kår i fjernundervisningen.

Det kan anbefales, at lade eleverne have voice/og eller video forbindelse til hinanden mens de bruger programmet.

Prøv Aggie.io

Distance Learning Through Play

Slutteligt vil vi gerne slå et slag for Distance Learning Through Play. Et projekt der søger at “[…] samle de gode eksempler og materialer skabt under coronalukningen samt udvikle nye digitale formater, der kan understøtte kreativitet, samarbejde og lærende fællesskaber – nogle af de kvaliteter, som måske har sværere vilkår online og på afstand. Projektet er støttet af LEGO Fonden og bygger videre på erfaringer fra bl.a. Sofaskolen og CFU Danmarks nationale og internationale netværk.” Helt klart værd at kigge på. Fx. har de samlet en række legende og gratis online forløb her:

Gratis online forløb – Distance Learning Through Play

Vi håber, at du eller nogen du kender, kan bruge noget af dette skriv til at hjælpe eleverne, vores børn, til en større følelse af fællesskab og samhørighed, selvom de er hver for sig rent fysisk.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ideer du synes vi skal høre.

Held og lykke og tak til alle lærere der knokler og innoverer for at give vores børn de bedst mulige betingelser. Nu og normalt.

GL HF *

De bedste hilsner

Tore

*Good Luck – Have Fun!

tore-portrait.jpg

Forfatter

Tore Neergaard Kjellow
Didaktisk direktør